Raport bieżący 21 – WANCI za 29 01 2020 r. - AgioFunds