Raport bieżący 21 – WANCI za 27.01.2022 - AgioFunds