Raport bieżący 21 – WANCI za 26.01.2023 - AgioFunds