Raport bieżący 21 – WANCI za 25.01.2022 - AgioFunds