Raport bieżący 21 - WANCI za 24 01 2019 r. - AgioFunds