Raport bieżący 21 – WANCI za 18 11 2019 r. - AgioFunds