Raport bieżący 21 - WANCI za 14 12 2018 r. - AgioFunds