Raport bieżący 21 – WANCI za 12 02 2020 r. - AgioFunds