Raport bieżący 21 – WANCI za 07 06 2021 r. - AgioFunds