Raport bieżący 21 – WANCI za 01 02 2021 r - AgioFunds