Raport bieżący 209 – WANCI za 28 09 2020 r. - AgioFunds