Raport bieżący 209 – WANCI za 24.10.2022 - AgioFunds