Raport bieżący 209 – WANCI za 21.10.2022 - AgioFunds