Raport bieżący 209 – WANCI za 21.10.2021 - AgioFunds