Raport bieżący 209 – WANCI za 20.10.2021 - AgioFunds