Raport bieżący 209 – WANCI za 10.10.2022 - AgioFunds