Raport bieżący 208 – WANCI za 21.10.2022 - AgioFunds