Raport bieżący 208 – WANCI za 20.10.2022 - AgioFunds