Raport bieżący 208 – WANCI za 19.10.2021 - AgioFunds