Raport bieżący 208 – WANCI za 17 09 2019 r. - AgioFunds