Raport bieżący 208 – WANCI za 05 10 2020 r. - AgioFunds