Raport bieżący 208 – publikacja prospektu - AgioFunds