Raport bieżący 207 – zatwierdzenie prospektu Beta ETF WIG20TR PFIZ - AgioFunds