Raport bieżący 207 – WANCI za 20.10.2022 - AgioFunds