Raport bieżący 207 - WANCI za 16 09 2019 r. - AgioFunds