Raport bieżący 207 – WANCI za 02 10 2020 r. - AgioFunds