Raport bieżący 206 – WANCI za 23 09 2020 r. - AgioFunds