Raport bieżący 206 – WANCI za 18.10.2022 - AgioFunds