Raport bieżący 206 – WANCI za 14.10.2021 - AgioFunds