Raport bieżący 206 – WANCI za 01 10 2020 r. - AgioFunds