Raport bieżący 205 – WANCI za 30 09 2020 r. - AgioFunds