Raport bieżący 205 – WANCI za 18.10.2021 - AgioFunds