Raport bieżący 205 – WANCI za 17.10.2022 - AgioFunds