Raport bieżący 205– WANCI za 15.10.2021 - AgioFunds