Raport bieżący 205 - WANCI za 13 09 2019 r. - AgioFunds