Raport bieżący 204 – WANCI za 15.10.2021 - AgioFunds