Raport bieżący 204 – WANCI za 14.10.2022 - AgioFunds