Raport bieżący 204 – WANCI za 12.10.2021 - AgioFunds