Raport bieżący 204 – WANCI za 06.10.2022 - AgioFunds