Raport bieżący 203 – WANCI za 14.10.2021 - AgioFunds