Raport bieżący 203 – WANCI za 13.10.2022 - AgioFunds