Raport bieżący 203 – WANCI za 11.10.2021 - AgioFunds