Raport bieżący 203 – WANCI za 05.10.2022 - AgioFunds