Raport bieżący 202 – WANCI za 25 09 2020 r. - AgioFunds