Raport bieżący 202 – WANCI za 12.10.2022 - AgioFunds