Raport bieżący 202 – WANCI za 11.10.2021 - AgioFunds