Raport bieżący 202 – WANCI za 08.10.2021 - AgioFunds