Raport bieżący 202 – WANCI za 04.10.2022 - AgioFunds