Raport bieżący 202 – WANCI za 01.10.2021 - AgioFunds