Raport bieżący 201 – WANCI za 11.10.2022 - AgioFunds